po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
 • Arqana
 • pedok
 • Arqana
 • podkova
 • Arqana
 • BOXY
 • Arqana
 • DETI
 • Arqana
 • prekazky
 • Arqana
 • deti
 • Arqana
 • kone
 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme nasledovné informácie: 
 
Označenie zodpovednej osoby: sekcia kontroly a obchodného dozoru Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
 
Spôsoby podávania podnetov: 
 
1.) osobne do zápisnice v kancelárii číslo 316 na 3. poschodí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, 
 
2.) písomne na adresu: sekcia kontroly a obchodného dozoru Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, s poznámkou na obálke „NEOTVÁRAŤ“, 
 
3.) elektronickou poštou nepretržite 24 hodín denne na adrese: kriminalita@mprvsr.onmicrosoft.com
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat