po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
 • Arqana
 • pedok
 • Arqana
 • podkova
 • Arqana
 • BOXY
 • Arqana
 • DETI
 • Arqana
 • prekazky
 • Arqana
 • deti
 • Arqana
 • kone
 

Ako sa stať džokejom

Najlepšie predpoklady stať sa profesionálnym jazdcom majú chlapci a dievčatá nižšieho vzrastu s hmotnosťou 50-55 kg (pre rovinové dostihy) resp. okolo 65 kg do prekážkových dostihov. Pri klusáckych dostihoch naopak hmotnosť nehrá významnejšiu úlohu. Podmienkou pre získanie licencie profesionálneho jazdca je úspešné ukončenie strednej školy s výukou chovu koní a jazdectva. Absolventi nájdu uplatnenie nielen ako jazdci, ale aj ako profesionálni ošetrovatelia a po absolvovaní odborného kurzu aj ako tréneri dostihových koní.

O slovenských jazdcov je veľký záujem nielen doma, ale aj v zahraničí. Príkladom môže byť najúspešnejší slovenský džokej Jozef Bojko, dlohodobo pôsobiaci v Nemecku, ktorému sa v roku 2011 podarilo dokonca vyhrať Nemecké derby. Množstvo Slovákov pracuje v dostihových centrálach aj v turfovo najrozvinutejších krajinách ako Anglicko, Írsko či dokonca USA.

Stredná odborná škola, Šaľa
www.soupsala.edu.sk

História poľnohospodárskeho vzdelávania v Šali siaha až do roku 1904, kedy bola založená „Roľnícka škola” so všeobecným zameraním, ktorá v tejto podobe fungovala až do 2. svetovej vojny. Po roku 1945 prešla škola mnohými zmenami. V roku 1965 bol na školskom majetku založený chov dostihových koní a o desať rokov neskôr bol zriadený nový odbor: chovateľ koní a jazdec z povolania ako jediný tohoto zamerania na Slovensku. V roku 2008 bol z pôvodného Stredného učilišťa poľnohospodárskeho zmenený názov na „Stredná odborná škola”.

Pre záujemcov o povolanie jazdca resp. chovateľa/ošetrovateľa ponúka škola štvorročný štúdijný odbor „Agropodnikanie - chov koní a jazdectvo” ukončený maturitnou skúškou, alebo trojročný učebný odbor „Chovateľ so zameranín na chov koní a jazdectvo” ukončený záverečnou skúškou s výučným listom. Takisto je možné diaľkovo navštevovať rovnomenný rekvalifikačný kurz a škola tiež organizuje akreditované kurzy „Tréner dostihových koní” pre budúcich trénerov a okrem iných aj kurz „Učiteľ jazdy na koni”. Škola má vlastný chov koní rôznych kategórií a plemien s uzavretým obratom stáda.

Stredná odborná škola, Ivanka pri Dunaji
www.spojsivanka.sk/zsspo

Škola jestvuje od roku 1961 a v priebehu svojej existencie zmenila niekoľkokrát svoj názov. Trojročný učebný odbor „Chovateľ - chov koní a jazdectvo” (ukončený výučným listom) je v ponuke od roku 1998, učni môžu ďalej pokračovať aj na nadstavbovom štúdiu pre získanie maturity. K absolventom školy patrí napríklad popredný slovenský džokej Róbert Šara. Štvorročný štúdijný odbor „Agropodnikanie - chov koní a jazdectvo” ukončený maturitnou skúškou tu vznikol pomerne nedávno, pre maturantov z iných odborov alebo škôl je k dispozícii odborné dvojročné pomaturitné štúdium v zameraní na chov koní a jazdectvo.

Niektorý z odborov „Agropodnikanie - chov koní a jazdectvo” resp. „Chovateľ - chov koní a jazdectvo” majú v ponuke aj stredné odborné školy v Zlatých Moravciach a Lučenci.

 

 

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat