• kone
 • BKIS
 • pedok
 • KZP
 • BOXY
 • BKIS
 • vizualizacia
 • KZP
 • podkova
 • BKIS
 • DETI
 • kzp
 • prekazky
 • BKIS
 • deti
 • kzp
 • klobuky
 • BKIS
 

Online výsledky


16. dostihový deň 15.9.2019

 

Dostihová správa9. dostihy

Cielfoto: 1. miesto   2. miesto

Videozáznam: 7124

 

 

Dostihová správa8. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7123

 

 

Dostihová správa7. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7122

 

 

Dostihová správa6. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7121

 

 

Dostihová správa5. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7120

 

 

Dostihová správa4. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7119

 

 

Dostihová správa3. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7118

 

 

Dostihová správa2. dostihy

Cielfoto: 1. miesto   4. miesto

Videozáznam: 7117

 

 

Dostihová správa1. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7116

 

Delegačná listina:

Dozor Hlavnej dostihovej komisie Mgr. Stanislav Matulík
Predseda Dostihovej komisie Ing. Jaroslav Lauterbach
Členovia Dostihovej komisie
Ing. Jan Vaňourek, Rudolf Kalman,
JUDr. Petra Kasanová
Dostihový tajomník Ing. Ján Valtýni
Rozhodca pri štarte Ján Popelka
Pomocný rozhodca pri štarte Pavel Gašpar
Hlavný rozhodca v cieli Martina Pfefferová
Pomocný rozhodca v cieli, časomerač Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe Ing Barbora Provazníková
Hlásateľ Mgr. Peter Matejka
Správca dráhy Ing. Juraj Švec
Licitátor Mgr. Peter Matejka
Vedúci stávkovej kancelárie Ing. Michal Levický, PhD.
Vedúci zboru usporiadateľov Ing. Vladimír Péti
Dostihový pokladník Beata Kišacová
Dostihový sekretariát Andrea Kirková
Propagácia Mgr. Lucia Hájeková
Ustajnenie koní Jozef Doliňák
Identifikácia koní Oľga Krištofičová
Odber dopingu Natália Ondrišáková, Ing. Jana Šamková, PhD.
Cieľová kamera Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár MVDr. Lucie Kalová – 0915 276 261
   
Inštruktáž
13:00 hod.

 

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat