po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
  • kone
  • pedok
  • BOXY
  • podkova
  • DETI
  • prekazky
  • deti
 

Online výsledky


14. dostihový deň 26.9.2021

 

Dostihová správa1. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7105

 

Delegačná listina:

Dozor Hlavnej dostihovej komisie Ing. Vít Čelko
Predseda Dostihovej komisie Ing. Pavel Kalaš
Členovia Dostihovej komisie
Ing Ján Vaňourek, Ing. Alexander Valentich
Dostihový tajomník Ing. Vladimír Šak
Rozhodca pri štarte Pavel Gašpar
Pomocný rozhodca pri štarte Veronika Sokolová
Hlavný rozhodca v cieli Martina Pfefferová
Pomocný rozhodca v cieli, časomerač Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe Ing. Yvona Pavelková
Hlásateľ Mgr. Peter Matejka
Správca dráhy Ing. Ivan Vallo
Vedúci stávkovej kancelárie Ing. Michal Levický, PhD.
Vedúci zboru usporiadateľov Ing. Roman Michalovič
Dostihový pokladník Beata Kišacová
Dostihový sekretariát Andrea Kirková
Ustajnenie koní Jozef Doliňák
Identifikácia koní Oľga Krištofičová
Odber dopingu Stanislav Ralbovský
Cieľová kamera Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár MVDr. Lucie Kalová – 0915 276 261
   
Inštruktáž
12:00 hod.

 

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat