• kone
 • BKIS
 • pedok
 • KZP
 • BOXY
 • BKIS
 • vizualizacia
 • KZP
 • podkova
 • BKIS
 • DETI
 • kzp
 • prekazky
 • BKIS
 • deti
 • kzp
 • klobuky
 • BKIS
 

Online výsledky


12. dostihový deň 21.7.2019

 

Dostihová správa7. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7093

 

 

Dostihová správa6. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7092

 

 

Dostihová správa5. dostihy

Cielfoto: 1. miesto   2. miesto   5. miesto

Videozáznam: 7091

 

 

Dostihová správa4. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7090

 

 

Dostihová správa3. dostihy

Cielfoto: 1. miesto   4. miesto

Videozáznam: 7089

 

 

Dostihová správa2. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7088

 

 

Dostihová správa1. dostihy

Cielfoto: 1. miesto   4. miesto

Videozáznam: 7087

 

Delegačná listina:

Dozor Hlavnej dostihovej komisie Mgr. Stanislav Matilík
Predseda Dostihovej komisie Rudolf Kalman
Členovia Dostihovej komisie
Mgr. Richard Dukes, Ing. Vladimír Šak
Dostihový tajomník Ing. Ján Valtýni
Rozhodca pri štarte Pavel Gašpar
Pomocný rozhodca pri štarte Vlastimil Knápek
Hlavný rozhodca v cieli Martina Pfefferová
Pomocný rozhodca v cieli, časomerač Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe Martin Bokor
Hlásateľ Mgr. Peter Matejka
Správca dráhy Ing. Juraj Švec
Vedúci stávkovej kancelárie Ing. Michal Levický, PhD.
Vedúci zboru usporiadateľov Ing. Radoslav grega
Dostihový pokladník Beata Kišacová
Dostihový sekretariát Andrea Kirková
Propagácia Mgr. Lucia Hájeková
Ustajnenie koní Jozef Doliňák
Identifikácia koní Oľga Krištofičová
Odber dopingu Stanislav Ralbovský
Cieľová kamera Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár MVDr. Lucie Kalová – 0915 276 261
   
Inštruktáž
13:00 hod.

 

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat