• kone
 • BKIS
 • pedok
 • KZP
 • BOXY
 • BKIS
 • vizualizacia
 • KZP
 • podkova
 • BKIS
 • DETI
 • kzp
 • prekazky
 • BKIS
 • deti
 • kzp
 • klobuky
 • BKIS
 

Online výsledky


6. dostihový deň 19.5.2019

 

Dostihová správa8. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7047

 

 

Dostihová správa7. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7046

 

 

Dostihová správa6. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7045

 

 

Dostihová správa5. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7044

 

 

Dostihová správa4. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7043

 

 

Dostihová správa3. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7042

 

 

Dostihová správa2. dostihy

Cielfoto: 1. miesto   5. miesto

Videozáznam: 7041

 

 

Dostihová správa1. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7040

Delegačná listina:

Dozor Hlavnej dostihovej komisie Mgr. Stanislav Matulík
Predseda Dostihovej komisie Rudolf Kalman
Členovia Dostihovej komisie
Mgr. Richard Dukes, Ing. Jan Vaňourek
Dostihový tajomník Ing. Ján Valtýni
Rozhodca pri štarte Ján Popelka
Pomocný rozhodca pri štarte Vlastimil Knápek
Hlavný rozhodca v cieli JUDr. Petra Kasanová
Pomocný rozhodca v cieli, časomerač Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe Ing. Barbora Provazníková
Hlásateľ Mikuláš Kočan
Správca dráhy Ing. Juraj Švec
Vedúci stávkovej kancelárie Ing. Michal Levický, PhD.
Vedúci zboru usporiadateľov Ing. Vladimír Péti
Dostihový pokladník Beata Kišacová
Dostihový sekretariát Andrea Kirková
Propagácia Mgr. Lucia Hájeková
Ustajnenie koní Jozef Doliňák
Identifikácia koní Oľga Krištofičová
Odber dopingu Martina Pfefferová, Natália Ondrišáková
Cieľová kamera Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár MVDr. Lucie Kalová – 0915 276 261
   
Inštruktáž
13:00 hod.

 

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat