• kone
  • pedok
  • BOXY
  • podkova
  • DETI
  • prekazky
  • deti
 

Online výsledky


20. dostihový deň 27.10.2019

 

Dostihová správa8. dostihy

Cielfoto: 1. miesto   4. miesto

Videozáznam: 7156

 

 

Dostihová správa7. dostihy

Cielfoto: 1. miesto   3. miesto

Videozáznam: 7155

 

 

Dostihová správa6. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7154

 

 

Dostihová správa5. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7153

 

 

Dostihová správa4. dostihy

Cielfoto: 1. miesto   3. miesto

Videozáznam: 7152

 

 

Dostihová správa3. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7151

 

 

Dostihová správa2. dostihy

Cielfoto: 1. miesto   3. miesto

Videozáznam: 7150

 

 

Dostihová správa1. dostihy

Cielfoto: 1. miesto

Videozáznam: 7149

 

Delegačná listina:

Dozor Hlavnej dostihovej komisie Ing. Vít Čelko
Predseda Dostihovej komisie Mgr. Richard Dukes
Členovia Dostihovej komisie
Rudolf Kalman, JUDr. Petra Kasanová
Ing. Jaroslav Lauterbach
Dostihový tajomník Ing. Ján Valtýni
Rozhodca pri štarte Jan Popelka
Pomocný rozhodca pri štarte Pavel Gašpar
Hlavný rozhodca v cieli Martina Pfefferová
Pomocný rozhodca v cieli, časomerač Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe Martin Bokor
Hlásateľ Mgr. Peter Matejka
Správca dráhy Ing. Juraj Švec
Vedúci stávkovej kancelárie Ing. Michal Levický, PhD.
Vedúci zboru usporiadateľov Ing. Radoslav Grega
Dostihový pokladník Beata Kišacová
Dostihový sekretariát Andrea Kirková
Propagácia Mgr. Lucia Hájeková
Ustajnenie koní Jozef Doliňák
Identifikácia koní Oľga Krištofičová
Odber dopingu Natália Ondrišáková, Stanislav Ralbovský
Cieľová kamera Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár MVDr. Lucie Kalová – 0915 276 261
   
Inštruktáž
11:00 hod.

 

-->

 

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat