• kone
  • pedok
  • BOXY
  • podkova
  • DETI
  • prekazky
  • deti
 

Propozície

2. dostihový deň - 17.5.2020 Bratislava - 14:00 hod.

1. 31. Prípravná cena - rovina (I. kat) - 1200 m

7000 EUR (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 720 EUR (480 - 240)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 55,5 kg, 4-ročné staršie 59,5 kg. Víťazom dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +1,5 kg, víťazom dostihov Graded a Listed +3 kg.
Chovateľské prémie: 720 € (480 – 240) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 8. mieste.
Chovateľský bonus: 600 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 7.5.2020 do 10:00 hod.140 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 11.5.2020 do 10:00 hod.420 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 12.5.2020 do 10:00 hod.140 EUR

2. Cena ... - rovina (II. kat) - 2000 m

4000 EUR (2000 - 920 - 600 - 280 - 200)
Majiteľské prémie: 400 EUR (265 - 135)
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch I. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili v dostihoch kategórie Listed a Graded do 3. miesta vrátane.
Hmotnosť: 57 kg. Víťazom dostihov II. kat. a umiestneným v dostihoch I. kat. +2,5 kg, umiestneným v dostihoch Graded a Listed +5 kg. Viacnásobným víťazom II. kat. navyše +2 kg.
Chovateľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 6. mieste.

prihlášky:štvrtok 7.5.2020 do 10:00 hod.80 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 11.5.2020 do 10:00 hod.240 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 12.5.2020 do 10:00 hod.80 EUR

3. Cena ... - rovina (III. kat) - 1200 m

2600 EUR (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 EUR (175 - 85)
Chovateľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch II. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili do 4. miesta v dostihoch I. kat. viac ako raz. Kone umiestnené na dotovanom mieste v dostihoch kategórie Listed a Graded vylúčené.
Hmotnosť: 3-ročné 54,5 kg, 4-ročné a staršie 58,5 kg. Umiestneným v dostihoch II. kat. +2 kg, víťazom dostihov III. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Viacnásobným víťazom III. kat. navyše +2 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg.
Chovateľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.

prihlášky:štvrtok 7.5.2020 do 10:00 hod.42 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 11.5.2020 do 10:00 hod.126 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 12.5.2020 do 10:00 hod.62 EUR

4. Hdcp ... - rovina (III. kat) - 1700 m

2600 EUR (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 EUR (175 - 85)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -8 kg, 4-ročné a staršie OH -2 kg.
Chovateľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.

prihlášky:štvrtok 7.5.2020 do 10:00 hod.42 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 11.5.2020 do 10:00 hod.126 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 12.5.2020 do 10:00 hod.62 EUR

5. Hdcp ... - rovina (IV. kat) - 2400 m

2000 EUR (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 EUR (135 - 65)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -1,5 kg, 4-ročné a staršie OH +6 kg.
Chovateľská prémia: 150 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 7.5.2020 do 10:00 hod.32 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 11.5.2020 do 10:00 hod.96 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 12.5.2020 do 10:00 hod.48 EUR

6. Cena ... - Medzinárodné stretnutie žiakov - rovina (V. kat) - 2000 m

1400 EUR (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré v kariére absolvovali minimálne tri rovinové dostihy a od 17.5.2019 nezískali na dotáciách viac ako 2500 €. Hmotnosť: 3-ročné 55 kg, 4-ročné a staršie 61,5 kg.
Koňom so ziskom nad 500 € +1 kg, koňom so ziskom nad 1000 € +2 kg, koňom so ziskom nad 1500 € +3 kg, koňom so ziskom nad 2000 € +4 kg.
Dostihy bez jazdeckých úľav.
Dostihov sa môžu zúčastniť len jazdci-žiaci nominovaní strednými odbornými školami v Šali, Prahe-Velkej Chuchli, RACE Academy v Kildare (Írsko) a Váci (Maďarsko). Kone sa budú jazdcami-žiakmi obsadzovať po dohode so SOŠ Šaľa a SŠDSaJ V. Chuchle. Pre prípad vyššieho počtu prihlásených koní jazdecké školy nominujú náhradných jazdcov. V plnom rozsahu platí čl. 24 Všeobecných podmienok.
Do dostihov môžu byť hlásené aj kone registrované zahraničnými dostihovými autoritami.
Chovateľská prémia: 60 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Dostihy žiakov

prihlášky:štvrtok 7.5.2020 do 10:00 hod.1 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 11.5.2020 do 10:00 hod.3 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 12.5.2020 do 10:00 hod.1 EUR

7. Cena ... - steeplechase - 3600 m

2600 EUR (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 EUR (175 - 85)
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 65,5 kg, 5-ročné a staršie 70 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou 500 € a vyššou +1 kg, 750 € a vyššou +2 kg, 1000 € a vyššou +3 kg, 1250 € a vyššou +4 kg, 1500 € a vyššou +5 kg.
Kurz: 14, 12, 9, 5, 10, 11, 14, 12, 9, 5, 10, 11, 14, 15

prihlášky:štvrtok 7.5.2020 do 10:00 hod.41 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 11.5.2020 do 10:00 hod.123 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 12.5.2020 do 10:00 hod.63 EUR

8. Cena ... - prútěné prekážky - 3600 m

2600 EUR (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 EUR (175 - 85)
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 65,5 kg, 5-ročné a staršie 69,5 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou 600 € a vyššou +1 kg, 900 € a vyššou +2 kg, 1200 € a vyššou +3 kg, 1500 € a vyššou +4 kg, 1800 € a vyššou +5 kg.

prihlášky:štvrtok 7.5.2020 do 10:00 hod.42 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 11.5.2020 do 10:00 hod.126 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 12.5.2020 do 10:00 hod.62 EUR

 
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat