• kone
  • pedok
  • BOXY
  • podkova
  • DETI
  • prekazky
  • deti
 

Propozície

3. dostihový deň - 7.6.2020 Bratislava - 14:00 hod.

1. 37. Veľká cena Slovenska - rovina (Gd-3) - 2400 m

30000 EUR (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Majiteľské prémie: 4000 EUR (1600 - 1200 - 800 - 400)
TERMÍN PRIHLÁŠOK ODLOŽENÝ NA NEURČITO!!!

Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Chovateľské prémie: 3000 € (2000 - 1000) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu,okrem koňa klasifikovaného na poslednom mieste.
Chovateľský bonus 3000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 19.3.2020 do 12:00 hod.120 EUR
dodatočné prihlášky:utorok 21.4.2020 do 10:00 hod.600 EUR
2. prihlášky:utorok 21.4.2020 do 10:00 hod.240 EUR
2. dodatočné prihlášky:utorok 19.5.2020 do 10:00 hod.1800 EUR
3. prihlášky:utorok 19.5.2020 do 10:00 hod.360 EUR
3. dodatočné prihlášky:štvrtok 28.5.2020 do 10:00 hod.3600 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:piatok 29.5.2020 do 12:00 hod.480 EUR

2. 37. Cena Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - rovina (Gd-3) - 1200 m

25000 EUR (12500 - 5750 - 3750 - 1750 - 1250)
Majiteľské prémie: 3000 EUR (1500 - 900 - 600)
TERMÍN PRIHLÁŠOK ODLOŽENÝ NA NEURČITO!!!

Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 60,5 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Chovateľské prémie: 2100 € (1400 - 700) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu,okrem koňa klasifikovaného na poslednom mieste.
Chovateľský bonus 2500 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 19.3.2020 do 12:00 hod.100 EUR
dodatočné prihlášky:utorok 21.4.2020 do 10:00 hod.500 EUR
2. prihlášky:utorok 21.4.2020 do 10:00 hod.200 EUR
2. dodatočné prihlášky:utorok 19.5.2020 do 10:00 hod.1500 EUR
3. prihlášky:utorok 19.5.2020 do 10:00 hod.300 EUR
3. dodatočné prihlášky:štvrtok 28.5.2020 do 10:00 hod.3000 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:piatok 29.5.2020 do 12:00 hod.400 EUR

3. 36. Starohájske kritérium - rovina (Listed) - 2000 m

15000 EUR (7500 - 3450 - 2250 - 1050 - 750)
Majiteľské prémie: 1800 EUR (900 - 540 - 360)
TERMÍN PRIHLÁŠOK ODLOŽENÝ NA NEURČITO!!!

Pre 3-ročné kone. Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Chovateľské prémie: 1500 € (1000 - 500) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu,okrem koňa klasifikovaného na poslednom mieste.
Chovateľský bonus 1500 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 19.3.2020 do 12:00 hod.60 EUR
dodatočné prihlášky:utorok 21.4.2020 do 10:00 hod.180 EUR
2. prihlášky:utorok 21.4.2020 do 10:00 hod.120 EUR
2. dodatočné prihlášky:utorok 19.5.2020 do 10:00 hod.540 EUR
3. prihlášky:utorok 19.5.2020 do 10:00 hod.180 EUR
3. dodatočné prihlášky:štvrtok 28.5.2020 do 10:00 hod.1080 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:piatok 29.5.2020 do 12:00 hod.240 EUR

4. 28. Cena Arvy - rovina (Listed) - 1800 m

15000 EUR (7500 - 3450 - 2250 - 1050 - 750)
Majiteľské prémie: 1800 EUR (900 - 540 - 360)
TERMÍN PRIHLÁŠOK ODLOŽENÝ NA NEURČITO!!!

Pre 3-ročné kobyly. Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Chovateľské prémie: 1500 € (1000 - 500) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu,okrem kobyly klasifikovanej na poslednom mieste.
Chovateľský bonus 1500 € navyše obdrží chovateľ víťazky slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 19.3.2020 do 12:00 hod.60 EUR
dodatočné prihlášky:utorok 21.4.2020 do 10:00 hod.180 EUR
2. prihlášky:utorok 21.4.2020 do 10:00 hod.120 EUR
2. dodatočné prihlášky:utorok 19.5.2020 do 10:00 hod.540 EUR
3. prihlášky:utorok 19.5.2020 do 10:00 hod.180 EUR
3. dodatočné prihlášky:štvrtok 28.5.2020 do 10:00 hod.1080 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:piatok 29.5.2020 do 12:00 hod.240 EUR

5. 37. Cena Scottish Rifla - rovina (Listed) - 1800 m

15000 EUR (7500 - 3450 - 2250 - 1050 - 750)
Majiteľské prémie: 1800 EUR (900 - 540 - 360)
TERMÍN PRIHLÁŠOK ODLOŽENÝ NA NEURČITO!!!

Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Chovateľské prémie: 1500 € (1000 - 500) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu,okrem koňa klasifikovaného na poslednom mieste.
Chovateľský bonus 1500 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 19.3.2020 do 12:00 hod.60 EUR
dodatočné prihlášky:utorok 21.4.2020 do 10:00 hod.180 EUR
2. prihlášky:utorok 21.4.2020 do 10:00 hod.120 EUR
2. dodatočné prihlášky:utorok 19.5.2020 do 10:00 hod.540 EUR
3. prihlášky:utorok 19.5.2020 do 10:00 hod.180 EUR
3. dodatočné prihlášky:štvrtok 28.5.2020 do 10:00 hod.1080 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:piatok 29.5.2020 do 12:00 hod.240 EUR

6. Memoriál Ing. Pavla Žikavského - rovina (III. kat) - 1700 m

2600 EUR (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 EUR (175 - 85)
Pre 3-ročné a staršie kone slovenského chovu, ktoré nezvíťazili v dostihoch I. kategórie a vyššej.
Hmotnosť: 3-ročné 54,5 kg, 4-ročné a staršie 60 kg. Víťazom dostihov III. kat. a umiestneným v dostihoch II. kat. +2 kg, víťazom dostihov II. kat. a umiestneným v dostihoch I. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch Graded a Listed +6 kg.
Chovateľské prémie: 750 € (375 - 225 - 150) pre tri najlepšie umiestnené kone.

prihlášky:štvrtok 28.5.2020 do 10:00 hod.42 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 1.6.2020 do 10:00 hod.126 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 2.6.2020 do 10:00 hod.62 EUR

7. Hdcp ... - rovina (III. kat) - 1200 m

2600 EUR (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 EUR (175 - 85)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -3,5 kg, 4-ročné a staršie OH ±0 kg.
Chovateľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.

prihlášky:štvrtok 28.5.2020 do 10:00 hod.42 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 1.6.2020 do 10:00 hod.126 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 2.6.2020 do 10:00 hod.62 EUR

8. Hdcp ... - rovina (III. kat) - 1800 m

2600 EUR (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 EUR (175 - 85)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -5,5 kg, 4-ročné a staršie OH ±0 kg.
Chovateľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.

prihlášky:štvrtok 28.5.2020 do 10:00 hod.42 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 1.6.2020 do 10:00 hod.126 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 2.6.2020 do 10:00 hod.62 EUR

 
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat