• kone
  • pedok
  • BOXY
  • podkova
  • DETI
  • prekazky
  • deti
 

Propozície

5. dostihový deň - 27.6.2020 Bratislava - 14:00 hod.

1. 27. Zlatý bičík - rovina (I. kat) - 1400 m

7000 EUR (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 720 EUR (480 - 240)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -23 kg, 4-ročné a staršie OH -19 kg.
Chovateľské prémie: 720 € (480 – 240) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 8. mieste.
Chovateľský bonus: 600 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 18.6.2020 do 10:00 hod.140 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 22.6.2020 do 10:00 hod.420 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 23.6.2020 do 10:00 hod.140 EUR

2. Hdcp ... - rovina (II. kat) - 1000 m

4000 EUR (2000 - 920 - 600 - 280 - 200)
Majiteľské prémie: 400 EUR (265 - 135)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -11,5 kg, 4-ročné a staršie OH -9 kg.
Chovateľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na na 1. až 6. mieste.

prihlášky:štvrtok 18.6.2020 do 10:00 hod.80 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 22.6.2020 do 10:00 hod.240 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 23.6.2020 do 10:00 hod.80 EUR

3. Hdcp ... - rovina (II. kat) - 2000 m

4000 EUR (2000 - 920 - 600 - 280 - 200)
Majiteľské prémie: 400 EUR (265 - 135)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -16,5 kg, 4-ročné a staršie OH -11 kg.
Dostihov sa môžu zúčastniť len kone registrované DA SR. V prípade, že dostihy budú otvorené podľa čl. 171 DP, môžu sa ich zúčastniť aj kone registrované zahraničnými dostihovými autoritami.
Chovateľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na na 1. až 6. mieste.

prihlášky:štvrtok 18.6.2020 do 10:00 hod.80 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 22.6.2020 do 10:00 hod.240 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 23.6.2020 do 10:00 hod.80 EUR

4. Cena ... - rovina (II. kat) - 2400 m

4000 EUR (2000 - 920 - 600 - 280 - 200)
Majiteľské prémie: 400 EUR (265 - 135)
Pre 3-ročné kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch Graded a Listed. Hmotnosť: 57 kg. Víťazom dostihov II. kat. a umiestneným v dostihoch I. kat. +2 kg, víťazom dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +4 kg.
Chovateľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na na 1. až 6. mieste.

prihlášky:štvrtok 18.6.2020 do 10:00 hod.80 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 22.6.2020 do 10:00 hod.240 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 23.6.2020 do 10:00 hod.80 EUR

5. Cena ... - rovina (III. kat) - 1700 m

2600 EUR (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 EUR (175 - 85)
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch II. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili do 4. miesta v dostihoch I. kat. viac ako raz. Kone umiestnené na dotovanom mieste v dostihoch kategórie Listed a Graded vylúčené.
Hmotnosť: 3-ročné 54,5 kg, 4-ročné a staršie 59,5 kg. Umiestneným v dostihoch II. kat. +2 kg, víťazom dostihov III. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Viacnásobným víťazom III. kat. navyše +2 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg.
Chovateľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.

prihlášky:štvrtok 18.6.2020 do 10:00 hod.42 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 22.6.2020 do 10:00 hod.126 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 23.6.2020 do 10:00 hod.62 EUR

6. Cena ... - rovina (IV. kat) - 1000 m

2000 EUR (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 EUR (135 - 65)
Pre 2-ročné kone, ktoré v kariére dosiaľ neštartovali. Hmotnosť 58 kg.
Chovateľská prémia: 150 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 18.6.2020 do 10:00 hod.32 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 22.6.2020 do 10:00 hod.96 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 23.6.2020 do 10:00 hod.48 EUR

7. Cena ... - Dostihy koní na predaj - rovina (IV. kat) - 1200 m

2000 EUR (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 EUR (135 - 65)
Pre 3-ročné a staršie kone. Víťaz dostihov musí byť ponúknutý na predaj vo verejnej dražbe, ďalšie umiestnené kone môžu byť kúpené záujemcami s najvyššou ponukou. Vyvolávacia cena musí byť uvedená na prihláške koňa. Najnižšia vyvolávacia cena je 1000 €, najvyššia 4000 €.
Hmotnosť: 3-ročné 56 kg, 4-ročné a staršie 59 kg. Za každých začatých 300 € vyvolávacej ceny nad minimálnu vyvolávaciu cenu 1000 € +0,5 kg. Koňom s dotáciou za víťazstvo alebo za umiestnenie vyššou ako 1200 € navyše + 2 kg.
Rozdiel medzi vyvolávacou cenou a skutočne dosiahnutou cenou pri predaji sa rozdelí rovným dielom medzi predávajúceho a organizátora dostihov.
Chovateľská prémia: 150 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 18.6.2020 do 10:00 hod.32 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 22.6.2020 do 10:00 hod.96 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 23.6.2020 do 10:00 hod.48 EUR

8. Hdcp ... - rovina (IV. kat) - 2400 m

2000 EUR (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 EUR (135 - 65)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +1,5 kg, 4-ročné a staršie OH +8 kg.
Chovateľská prémia: 150 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 18.6.2020 do 10:00 hod.32 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 22.6.2020 do 10:00 hod.96 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 23.6.2020 do 10:00 hod.48 EUR

 
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat