• kone
  • pedok
  • BOXY
  • podkova
  • DETI
  • prekazky
  • deti
 

Propozície

9. dostihový deň - 9.8.2020 Bratislava - 14:00 hod.

1. 30. Cena turfu - rovina (I. kat) - 2400 m

7000 EUR (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 720 EUR (480 - 240)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 55 kg, 4-ročné a staršie 60 kg. Víťazom dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +1,5 kg, víťazom dostihov Graded a Listed +3 kg.
Chovateľské prémie: 720 € (480 – 240) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 8. mieste.
Chovateľský bonus 600 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 30.7.2020 do 10:00 hod.140 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 3.8.2020 do 10:00 hod.420 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 4.8.2020 do 10:00 hod.140 EUR

2. Hdcp ... - rovina (II. kat) - 1400 m

4000 EUR (2000 - 920 - 600 - 280 - 200)
Majiteľské prémie: 400 EUR (265 - 135)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -15,5 kg, 4-ročné a staršie OH -13 kg.
Chovateľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 6. mieste.

prihlášky:štvrtok 30.7.2020 do 10:00 hod.80 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 3.8.2020 do 10:00 hod.240 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 4.8.2020 do 10:00 hod.80 EUR

3. Cena ... - rovina (II. kat) - 1400 m

4000 EUR (2000 - 920 - 600 - 280 - 200)
Majiteľské prémie: 400 EUR (265 - 135)
Pre 2-ročné kone. Hmotnosť 57 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou vyššou ako 1200 € +2 kg.
Chovateľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 6. mieste.

prihlášky:štvrtok 30.7.2020 do 10:00 hod.80 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 3.8.2020 do 10:00 hod.240 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 4.8.2020 do 10:00 hod.80 EUR

4. Hdcp ... - rovina (III. kat) - 2000 m

2600 EUR (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 EUR (175 - 85)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -6 kg, 4-ročné a staršie OH -2 kg.
Chovateľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.

prihlášky:štvrtok 30.7.2020 do 10:00 hod.42 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 3.8.2020 do 10:00 hod.126 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 4.8.2020 do 10:00 hod.62 EUR

5. Cena ... - rovina (IV. kat) - 1200 m

2000 EUR (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 EUR (135 - 65)
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezískali jednotlivú dotáciu vyššiu ako 1000 €.
Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 59 kg. Za každých začatých 350 € zisku nad 500 € +0,5 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré v kariére neštartovali -2 kg.
Chovateľská prémia: 150 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 30.7.2020 do 10:00 hod.32 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 3.8.2020 do 10:00 hod.96 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 4.8.2020 do 10:00 hod.48 EUR

6. Cena ... - rovina (IV. kat) - 1200 m

2000 EUR (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 EUR (135 - 65)
Pre 2-ročné nezvíťazivšie kone. Hmotnosť 57,5 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou 400 € a vyššou +1,5 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -1,5 kg.
Chovateľská prémia: 150 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 30.7.2020 do 10:00 hod.32 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 3.8.2020 do 10:00 hod.96 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 4.8.2020 do 10:00 hod.48 EUR

7. Cena ... Dostihy koní na predaj - rovina (IV. kat) - 1600 m

2000 EUR (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 EUR (135 - 65)
Pre 3-ročné a staršie kone. Víťaz dostihov musí byť ponúknutý na predaj vo verejnej dražbe, ďalšie umiestnené kone môžu byť kúpené záujemcami s najvyššou ponukou. Vyvolávacia cena musí byť uvedená na prihláške koňa. Najnižšia vyvolávacia cena je 1000 €, najvyššia 4000 €.
Hmotnosť: 3-ročné 56 kg, 4-ročné a staršie 59 kg. Za každých začatých 300 € vyvolávacej ceny nad minimálnu vyvolávaciu cenu 1000 € +0,5 kg. Koňom s jedotlivou dotáciou vyššou ako 1200 € navyše + 2 kg.
Rozdiel medzi vyvolávacou cenou a skutočne dosiahnutou cenou pri predaji sa rozdelí rovným dielom medzi predávajúceho a organizátora dostihov.
Chovateľská prémia: 150 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 30.7.2020 do 10:00 hod.32 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 3.8.2020 do 10:00 hod.96 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 4.8.2020 do 10:00 hod.48 EUR

8. Hdcp ... - rovina (V. kat) - 1200 m

1400 EUR (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +11 kg, 4-ročné a staršie OH +13 kg.
Chovateľská prémia: 60 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 30.7.2020 do 10:00 hod.11 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 3.8.2020 do 10:00 hod.33 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:utorok 4.8.2020 do 10:00 hod.17 EUR

 
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat