• kone
  • pedok
  • BOXY
  • podkova
  • DETI
  • prekazky
  • deti
 

Propozície

12. dostihový deň - 20.9.2020 Bratislava - 14:00 hod.

1. Tatranská cena - rovina (I. kat) - 1200 m

7000 EUR (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 720 EUR (480 - 240)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné staršie 58 kg. Víťazom dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +1,5 kg, víťazom dostihov Graded a Listed +3 kg.
Chovateľské prémie: 720 € (480 – 240) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 8. mieste.
Chovateľský bonus 600 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 10.9.2020 do 10:00 hod.140 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 14.9.2020 do 10:00 hod.420 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:streda 16.9.2020 do 10:00 hod.140 EUR

2. Hdcp ... - rovina (II. kat) - 1800 m

4000 EUR (2000 - 920 - 600 - 280 - 200)
Majiteľské prémie: 400 EUR (265 - 135)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -13 kg, 4-ročné a staršie OH -11 kg.
Chovateľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 6. mieste.

prihlášky:štvrtok 10.9.2020 do 10:00 hod.80 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 14.9.2020 do 10:00 hod.240 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:streda 16.9.2020 do 10:00 hod.80 EUR

3. Cena ... - rovina (III. kat) - 1200 m

2600 EUR (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 EUR (175 - 85)
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezískali jednotlivú dotáciu vyššiu ako 1300 €.
Hmotnosť: 3-ročné 58 kg, 4-ročné a staršie 59 kg. Za každých začatých 350 € zisku nad 700 € +0,5 kg.
Chovateľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.

prihlášky:štvrtok 10.9.2020 do 10:00 hod.42 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 14.9.2020 do 10:00 hod.126 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:streda 16.9.2020 do 10:00 hod.62 EUR

4. Cena ... - rovina (III. kat) - 1200 m

2600 EUR (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 EUR (175 - 85)
Pre 2-ročné kone slovenského chovu, ktoré nezískali jednotlivú dotáciu vyššiu ako 1200 €.
Hmotnosť: 57,5 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou vyššou ako 500 € +1,5 kg, koňom ktoré v kariére neštartovali -1,5 kg.
Chovateľské prémie: 750 € (375 - 225 - 150) pre tri najlepšie umiestnené kone.

prihlášky:štvrtok 10.9.2020 do 10:00 hod.42 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 14.9.2020 do 10:00 hod.126 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:streda 16.9.2020 do 10:00 hod.62 EUR

5. Hdcp ... - rovina (III. kat) - 2400 m

2600 EUR (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 EUR (175 - 85)
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -3,5 kg, 4-ročné a staršie OH ±0 kg.
Chovateľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.

prihlášky:štvrtok 10.9.2020 do 10:00 hod.42 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 14.9.2020 do 10:00 hod.126 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:streda 16.9.2020 do 10:00 hod.62 EUR

6. Cena ... - Dostihy koní na predaj - rovina (IV. kat) - 1800 m

2000 EUR (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 EUR (135 - 65)
Pre 3-ročné a staršie kone. Víťaz dostihov musí byť ponúknutý na predaj vo verejnej dražbe, ďalšie umiestnené kone môžu byť kúpené záujemcami s najvyššou ponukou. Vyvolávacia cena musí byť uvedená na prihláške koňa. Najnižšia vyvolávacia cena je 1000 €, najvyššia 4000 €.
Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 59 kg. Za každých začatých 300 € vyvolávacej ceny nad minimálnu vyvolávaciu cenu 1000 € +0,5 kg. Koňom s jedotlivou dotáciou vyššou ako 1200 € navyše + 2 kg.
Rozdiel medzi vyvolávacou cenou a skutočne dosiahnutou cenou pri predaji sa rozdelí rovným dielom medzi predávajúceho a organizátora dostihov.
Chovateľská prémia: 150 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.

prihlášky:štvrtok 10.9.2020 do 10:00 hod.32 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 14.9.2020 do 10:00 hod.96 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:streda 16.9.2020 do 10:00 hod.48 EUR

7. 45. Veľká starohájska steeplechase - steeplechase - 4500 m

7000 EUR (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 EUR (470 - 230)
Pre 5-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 70 kg.
Kurz:, 13, 5, 10, 11, 14, 8, 9, 5, 1, 2, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15

prihlášky:štvrtok 10.9.2020 do 10:00 hod.140 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 14.9.2020 do 10:00 hod.420 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:streda 16.9.2020 do 10:00 hod.140 EUR

8. 38. Prútenky šampiónov - prútěné prekážky - 3600 m

5000 EUR (2500 - 1150 - 750 - 350 - 250)
Majiteľské prémie: 500 EUR (335 - 165)
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 68 kg, 5-ročné a staršie 70 kg.

prihlášky:štvrtok 10.9.2020 do 10:00 hod.100 EUR
dodatočné prihlášky:pondelok 14.9.2020 do 10:00 hod.300 EUR
Oznámenie štartujúcich koní:streda 16.9.2020 do 10:00 hod.100 EUR

 
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat