po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
 • Arqana
 • pedok
 • Arqana
 • podkova
 • Arqana
 • BOXY
 • Arqana
 • DETI
 • Arqana
 • prekazky
 • Arqana
 • deti
 • Arqana
 • kone
 

Novinky

Štátna pomoc - vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie


2023-07-22

Závodisko, š.p. vyzýva oprávnených konečných príjemcov pomoci - t. j. chovateľov, ktorí spĺňajú podmienky Schémy štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie (č. schémy SA.103050) v znení Dodatku č. 3, aby v termíne do 30.11.2023 predložili žiadosti o poskytnutie pomoci formou vecného plnenia prostredníctvom subvencovanej služby.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohou (Vyhlásenie žiadateľa) je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky na Závodisko, š.p. (kontakty v priloženej Výzve).

 Výzva + Žiadosť + Príloha

V prípade otázok kontaktujte Ing. Jána Valtýniho (0910 105 000 / studbook@zavodisko.sk)

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat