po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
 • Arqana
 • pedok
 • Arqana
 • podkova
 • Arqana
 • BOXY
 • Arqana
 • DETI
 • Arqana
 • prekazky
 • Arqana
 • deti
 • Arqana
 • kone
 

Novinky

VETERINÁRNE PODMIENKY 2022 - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!!


2022-04-04

Upozorňujeme zahraničných majiteľov a trénerov, že v zmysle Veterinárnych podmienok premiestňovania koní na dostihy v roku 2022, vydaných Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy EÚ, musia byť všetky kone prichádzajúce na dostihy z iných členských krajín EÚ sprevádzané certifikátom TRACESTento certifikát vydá príslušná veterinárna správa v krajine, z ktorej kôň na dostihy cestuje. O vydanie certifikátu preto treba požiadať v dostatočnom predstihu (certifikát platí 10 dní) a je potrebné mať ho v tlačenej podobe so sebou.

Okrem toho musí byť v pase koňa potvrdené:
- platná vakcinácia proti influenze koní
- negatívne sérologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní nie staršie ako 6 mesiacov

 

Foreign owners and trainers are reminded, that according to the Veterinary Conditions for Moving Horses to Raceing in 2022, issued by the State Veterinary Office, based on valid EU legislation, all horses coming to races from other EU member states must be accompanied by a TRACES certificate. This certificate is issued by the locally competent veterinary office in the country from which the horse travels. It is therefore necessary to apply for a certificate well in advance (the certificate is valid for 10 days) and it is necessary to have it in printed form available for control.

In addition, the horse must conform (confirmed in the passport):
- valid vaccination against equine influenza
- a negative serological test for equine infectious anemia not older than 6 months
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat