po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
 • Arqana
 • pedok
 • Arqana
 • podkova
 • Arqana
 • BOXY
 • Arqana
 • DETI
 • Arqana
 • prekazky
 • Arqana
 • deti
 • Arqana
 • kone
 
 • Termín prihlášok na rámcové dostihy Turf Gala už v stredu 22.05. do 10.00 hod. a termín OŠK na celý dostihový míting Turf Gala je v piatok 24.05. do 12.00 hod!!!

Novinky

Hygienické a organizačné opatrenia - Bratislava 8.5.2021


2021-05-03

KAŽDÝ ÚČASTNÍK dostihového dňa 8.5.2021 v Bratislave sa musí do štvrtka 6.5.2021 zaregistrovať prostredníctvom on-line formulára. V deň dostihov sa KAŽDÝ ÚČASTNÍK pred vstupom do areálu musí preukázať:
- buď potvrdením o zaočkovaní proti Covid-19 nasledovne:
 1. v prípade mRNA vakcíny (Pfizer, Moderna) dvoma dávkami, pričom od podania druhej dávky uplynulo viac ako 14 dní,
 2. v prípade vektorovej vakcíny (Astra Zeneca, Johnson&Johnson) aspoň jednou dávkou, pričom od jej podania uplynuli minimálne 4 týždne,
 3. prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny, pričom od jej podania uplynulo viac ako 14 dní, a súčasne bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19,
- alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 (doklad nie starší ako 180 dní)
- alebo negatívnym testom na Covid-19 (PCR alebo antigén) s dátumom 8.5.2021

Závodisko, š.p. zabezpečí testovanie účastníkov odberným a testovacím tímom pred areálom ZB od 8:00 do 12:30 hod. Toto testovanie bude spoplatnené sumou 25 €.

FORMULÁR JE POTREBNÉ VYPLNIŤ AJ V PRÍPADE, ŽE ÚČASTNÍK JE OČKOVANÝ, PREKONAL COVID, ALEBO SI ZABEZPEČÍ TEST VO VLASTNEJ RÉŽII.

Čítajte pozorne:

 Súbor hygienických a organizačných opatrení - Bratislava 8.5.2021

 

Dostihového dňa 8.5. sa môžu zúčastniť:

tréneri koní uvedených na štartovej listine, resp. ich zástupcovia,
šoféri vozidiel prepravujúci kone na dostihy,
vodiči koní (v počte najviac jeden vodič pripadajúci na jedného koňa uvedeného na štartovej listine),
jazdci uvedení na štartovej listine,
majitelia dostihových koní, uvedených na štartovej listine (v počte najviac dve osoby na jednu dostihovú stajňu),
orgány a pomocné orgány dostihovej prevádzky, uvedené na delegačnej listine,
ostatní zamestnanci Závodiska, š.p. (kmeňoví aj externí) pracujúci počas dostihového dňa (vrátane podkováčskej služby),
službukonajúci veterinárni lekári zazmluvnení Závodiskom, š.p. a úradný veterinárny lekár,
posádka vozidla záchrannej zdravotnej služby,
osoby zabezpečujúce videoservis a technický servis na základe zmluvy so Závodiskom, š.p.,
pracovníci SBS,
obmedzený počet zástupcov médií.
 
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat