• kone
  • pedok
  • BOXY
  • podkova
  • DETI
  • prekazky
  • deti
 

Verejné obstarávanie, ponuka gastrostánkov v areáli závodiska. Dátum zverejnenia 1.4.2019.

Ponuka gastrostánkov v areáli závodiska na prenájom. Viac informácií v dole uvedených dokumentoch na stiahnutie.
 
Gastrostánok - Zmrzlina
 
Gastrostánok č. 1
 
Gastrostánok č. 2
 
Gastrostánok č. 3
 
Gastrostánok Tribúna A
 

Plnenie úlohy B.18. uznesenia vlády č. 104 z 1. marca 2017

Názov: Zoznam používaných opensource a licencovaných softvérov.

Popis: Zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s typom jeho licencie a zoznam softvéru s udelenou licenciou na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie.

Kontaktná osoba: Kamil Takács - referent centrálneho nákupu

Dokumenty na stiahnutie: Správa o používanom softvéri - formát odsformát pdf

 

Rezortný protikorupčný program

V súvislosti s plnením úlohy uvedenej v bode B.3 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 prijalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácie v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavková organizácia v pôsobnosti ministerstva rezortný protikorupčný program. Rezortný protikorupčný program bol prijatý na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík a obsahuje konkrétne protikorupčné systémové opatrenia.

 Rezortný protikorupčný program

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat