po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
 • Arqana
 • pedok
 • Arqana
 • podkova
 • Arqana
 • BOXY
 • Arqana
 • DETI
 • Arqana
 • prekazky
 • Arqana
 • deti
 • Arqana
 • kone
 

Věstníky 2010

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

11-12/2010Cenový výmer č. 1/2011 - Stanovenie cien dostihových prác a služieb
Chov - 1. časť
Chov - 2. časť
Chov - 3. časť
Výsledky dopingovej kontroly koní v dostihovej sezóne 2010
Výsledky dopingovej kontroly jazdcov v dostihovej sezóne 2010
Kone zaregistované v SR podľa trénerov do 31. 12. 2010
Zápisnica zo zasadnutia HDK dňa 17. 12. 2010
Zoznam dlžníkov k 10. 1. 2011
9-10/2010Chov
Výsledky dopingovej kontroly koní v dostihovej sezóne 2010
Kone zaregistované v SR podľa trénerov do 29. 10. 2010
Zoznam dlžníkov k 2. 11. 2010
7-8/2010Chov - 1. časť
Chov - 2. časť
Chov - 3. časť
Zápisnica zo zasadnutia Dostihovej autority SR zo dňa 16. 8. 2010
Výsledky dopingovej kontroly koní v dostihovej sezóne 2010
Kone zaregistované v SR podľa trénerov do 31. 8. 2010
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných a vydaných DA SR do 31. 8. 2010
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných DA SR do 31. 8. 2010
Zoznam dlžníkov k 13. 9. 2010
6/2010Chov
Výsledky dopingovej kontroly koní v dostihovej sezóne 2010
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 30. 6. 2010
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných DA SR do 30. 6. 2010
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných DA SR do 30. 6. 2010
Zoznam dlžníkov k 2. 7. 2010
5/2010Chov
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 31. 5. 2010
Zmeny propozícií / Novovypísané dostihy
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných DA SR do 31. 5. 2010
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných DA SR do 31. 5. 2010
Zoznam dlžníkov k 31. 5. 2010
4/2010Chov
Kone zaregistované v Slovenskej republike podľa trénerov do 30. 4. 2010
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných DA SR do 30. 4. 2010
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných DA SR do 30. 4. 2010
Zoznam dlžníkov k 30. 4. 2010
3/2010Chov - 1. časť
Chov - 2. časť
Propozície dostihov - 24. 10. 2010 - Varšava
Metodické pokyny na vykonávanie antidopingovej kontroly dostihových koní v SR
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 26. 3. 2010
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných DA SR do 26. 3. 2010
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných DA SR do 26. 3. 2010
Orgány dostihovej prevádzky v Slovenskej republike
Oprava propozícií dostihov organizovaných v roku 2010 Závodiskom Bratislava
Zoznam dlžníkov k 26. 3. 2010
2/2010Cenový výmer číslo 3/2010 - Stanovenie cien dostihových prác a služieb
Cenový výmer číslo 4/2010 - Stanovenie cien poplatkov, kaucií a maximálne výšky sankcií
Cenový výmer číslo 4a/2010 - Výška kaucie pri podaní odvolania na HDK proti rozhodnutiu DK
Prepočtové tabuľky
Tabuľka rozdielov hmotností
Zmeny Dostihového poriadku SR
Metodický pokyn pre vykonávanie preskúšania pripravenosti koní na štart z boxov
Informácie Zúčtovacieho centra
Zoznam dlžníkov k 4. 3. 2010
1/2010Chov
Zoznam žrebcov anglického plnokrvníka licentovaných na pripúšťaciu sezónu 2010
Zoznam klusáckych žrebcov licentovaných na pripúšťaciu sezónu 2010
Metodické pokyny pre chovateľov anglického plnokrvníka, koní v registri NTB a klusáka v SR
Zoznam zakázaných látok a metód 2010
Podmienky pre vydávanie licencií, registráciu koní a stajní pre rok 2010
Cenový výmer č. 1/2010 - Stanovenie cien dostihových prác a služieb - 1. časť
Cenový výmer č. 1/2010 - Stanovenie cien dostihových prác a služieb - 2. časť
Cenový výmer č. 2/2010 - Stanovenie cien prác a služieb v dostihovej prevádzke
Cenový výmer č. 2a/2010
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat