po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
 • Arqana
 • pedok
 • Arqana
 • podkova
 • Arqana
 • BOXY
 • Arqana
 • DETI
 • Arqana
 • prekazky
 • Arqana
 • deti
 • Arqana
 • kone
 

Věstníky 2013

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

11-12/2013Vestník 11-12/2013
9-10/2013Vestník 9-10/2013
7-8/2013Vestník 7-8/2013
5-6/2013Vestník 5-6/2013
4/2013Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných DA SR do 30. 4. 2013
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných DA SR do 30. 4. 2013
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 30. 4. 2013
Chov
Zoznam dlžníkov (k 3. 5. 2013)
3/2013Dôležité upozornenie - začiatok dostihovej sezóny sa o týždeň posúva!
Zmeny a opravy propozícií
Orgány dostihovej prevádzky v Slovenskej republike
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných DA SR do 26. 3. 2013
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných DA SR do 26. 3. 2013
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 26. 3. 2013
Zoznam žrebcov anglického plnokrvníka licentovaných na pripúšťaciu sezónu 2013
Chov - 1. časť
Chov - 2. časť
Metodické pokyny na vykonávanie antidopingovej kontroly dostihových koní v SR
Medzinárodné akreditované laboratóriá vykonávajúce dopingové kontroly
Medzinárodná dohoda o chove, dostihoch a stávkach čl. 6 „Zakázané látky u koní”
Zápisnica z komplexnej prehliadky dostihových dráh na Slovensku 14.-15. novembra 2012
Podmienky pre zaradenie závodísk do kategórií podľa ich technického vybavenia a infraštruktúry
Zápisnica z pracovného stretnutia členov HDK a DK a zástupcov DA SR pred dostihovou sezónou dňa 22. 3. 2013
Zoznam dlžníkov (k 26. 3. 2013)
2/2013Cenový výmer č. 1a/2013 - Stanovenie cien dostihových prác a služieb
Cenový výmer č. 2/2013 + 2a/2013 - Stanovenie cien dostihových prác a služieb
Cenový výmer číslo 4/2013 + 4a/2013 - Stanovenie cien a poplatkov, kaucií a maximálne výšky sankcií
Informácie Zúčtovacieho centra
Prepočtová tabuľka na rok 2013
1/2013Podmienky pre vydávanie licencií, registrácie koní a stajní pre rok 2013
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných DA SR do 31. 1. 2013
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných DA SR do 31. 1. 2013
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 31. 1. 2013
Metodické pokyny pre chovateľov anglického plnokrvníka, koní v registri NTB a klusáka v SR
Chov
Zoznam žrebcov anglického plnokrvníka licentovaných na pripúšťaciu sezónu 2013
Zoznam klusáckych žrebcov licentovaných na pripúšťaciu sezónu 2013
Zoznam zakázaných látok a metód 2013
Cenový výmer č. 1/2013 - Stanovenie cien dostihových prác a služieb (CV 1/2013 zrušený - nahradený CV1a/2013 - Vestník č. 2/2013)
Cenový výmer č. 3/2013 - Stanovenie poplatkov za práce a služby v chove
Zoznam dlžníkov (k 6. 2. 2013)
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat