po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
 • Arqana
 • pedok
 • Arqana
 • podkova
 • Arqana
 • BOXY
 • Arqana
 • DETI
 • Arqana
 • prekazky
 • Arqana
 • deti
 • Arqana
 • kone
 

Věstníky 2012

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

6/2012Výsledky dopingovej kontroly u jazdcov v dostihovej sezóne 2012 - 2. časť
Výsledky dopingovej kontroly u jazdcov v dostihovej sezóne 2012 - 1. časť
Výsledky dopingovej kontroly koní v dostihovej sezóne 2012
Chov - 2. časť
Chov - 1. časť
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 31. 12. 2012
5/2012Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 21. 9. 2012
Chov
Výsledky dopingovej kontroly koní v dostihovej sezóne 2012
Zápisnica zo zasadnutia HDK dňa 30. 8. 2012
Zoznam dlžníkov (k 21. 9. 2012)
4/2012Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných Dostihovou autoritou SR do 30. 7. 2012
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 30. 7. 2012
Chov
Zoznam dlžníkov (k 30. 7. 2012)
3/2012Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných Dostihovou autoritou SR do 20. 6. 2012
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných Dostihovou autoritou SR do 20. 6. 2012
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 20. 6. 2012
Chov
Orgány dostihovej prevádzky v Slovenskej republike
2/2012Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných Dostihovou autoritou SR do 21. 3. 2012
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných Dostihovou autoritou SR do 21. 3. 2012
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 21. 3. 2012
Chov
Zoznam žrebcov anglického plnokrvníka licentovaných na pripúšťaciu sezónu 2012
Prepočtová tabuľka na rok 2012
Informácie Zúčtovacieho centra
Medzinárodné akreditované laboratóriá vykonávajúce dopingové kontroly
Metodické pokyny na vykonávanie antidopingovej kontroly dostihových koní v SR
Cenový výmer č. 2/2012 + 2a/2012 - Stanovenie cien dostihových prác a služieb
Cenový výmer číslo 3/2012 - Stanovenie poplatkov za práce a služby v chove
Cenový výmer číslo 4/2012 + 4a/2012 - Stanovenie cien a poplatkov, kaucií a maximálne výšky sankcií
Zoznam dlžníkov (k 20. 3. 2012)
1/2012Cenový výmer č. 1/2012 - Stanovenie cien dostihových prác a služieb
Podmienky pre vydávanie licencií, registrácie koní a stajní pre rok 2012
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných DA SR do 10. 2. 2012
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných DA SR do 10. 2. 2012
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 10. 2. 2012
Metodické pokyny pre chovateľov anglického plnokrvníka, koní v registri NTB a klusáka v SR
Chov
Zoznam žrebcov anglického plnokrvníka licentovaných na pripúšťaciu sezónu 2012
Zoznam klusáckych žrebcov licentovaných na pripúšťaciu sezónu 2012
Zoznam zakázaných látok a metód 2012
Príručka pre športovca 2012
Zoznam dlžníkov (k 10. 2. 2012)
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat