po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
 • Arqana
 • pedok
 • Arqana
 • podkova
 • Arqana
 • BOXY
 • Arqana
 • DETI
 • Arqana
 • prekazky
 • Arqana
 • deti
 • Arqana
 • kone
 

Věstníky 2011

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

11-12/2011Cenový výmer č. 1/2012 - Stanovenie cien dostihových prác a služieb
Chov
Výsledky dopingovej kontroly jazdcov
Výsledky dopingovej kontroly koní
Škrtnutie koní z tréningovej listiny
Zápisnica zo zasadnutia HDK dňa 16. 11. 2011
Zoznam dlžníkov k 22. 12. 2011
10/2011Chov
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 31. 10. 2011
Zoznam dlžníkov k 4. 11. 2011
8-9/2011Chov
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 30. 9. 2011
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných Dostihovou autoritou SR do 30. 9. 2011
Výsledky dopingovej kontroly koní v dostihovej sezóne 2011
Zoznam dlžníkov k 7. 10. 2011
6-7/2011Chov
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 31. 7. 2011
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných Dostihovou autoritou SR do 31. 7. 2011
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných Dostihovou autoritou SR do 31. 7. 2011
Výsledky dopingovej kontroly koní v dostihovej sezóne 2011
Zoznam dlžníkov k 3. 8. 2011
5/2011Chov
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných Dostihovou autoritou SR do 31. 5. 2011
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 31. 5. 2011
Zápisnica zo zasadnutia HDK
Zoznam dlžníkov k 13. 6. 2011
4/2011Chov
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných Dostihovou autoritou SR do 30.4. 2011
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných Dostihovou autoritou SR do 30. 4. 2011
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 30. 4. 2011
Zoznam dlžníkov k 3. 5. 2011
3/2011Všeobecné podmienky účasti na dostihoch v SR na rok 2011
Veterinárne podmienky premiestňovania koní na dostihy v roku 2011
Prevádzkový poriadok Závodiska Bratislava
Tabuľka rozdielov hmotností
Metodický pokyn pre vykonávanie preskúšania pripravenosti koní na štart z boxov
2/2011Prepočtová tabuľka na rok 2011
Informácie Zúčtovacieho centra
Chov
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 15. 3. 2011
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 15. 3. 2011
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných Dostihovou autoritou SR do 15. 3. 2011
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných Dostihovou autoritou SR do 15. 3. 2011
Orgány dostihovej prevádzky v Slovenskej republike
Medzinárodné akreditované laboratóriá vykonávajúce dopingové kontroly
Metodické pokyny na vykonávanie antidopingovej kontroly dostihových koní v SR
Metodický pokyn pre vykonávanie preskúšania pripravenosti koní na štart z boxov
Cenový výmer číslo 2/2011 - Stanovenie cien dostihových prác a služieb
Cenový výmer číslo 2a/2010 - Stanovenie cien za prechodné ustajnenie koňa
Cenový výmer číslo 4/2011 - Stanovenie cien poplatkov, kaucií a maximálne výšky sankcií
Cenový výmer číslo 4a/2011 - Stanovenie cien poplatkov, kaucií a maximálne výšky sankcií
Zoznam dlžníkov k 16. 3. 2011
1/2011Cenový výmer č. 1/2011 - Stanovenie cien dostihových prác a služieb
Cenový výmer č. 3/2011 - Stanovenie poplatkov za práce a služby v chove
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných DA SR do 31. 1. 2011
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných DA SR do 31. 1. 2011
Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 31. 1. 2011
Podmienky pre vydávanie licencií, registrácie koní a stajní pre rok 2011
Metodické pokyny pre chovateľov anglického plnokrvníka, koní v registri NTB a klusáka v SR
Chov
Zoznam žrebcov anglického plnokrvníka licentovaných na pripúšťaciu sezónu 2011
Zoznam klusáckych žrebcov licentovaných na pripúšťaciu sezónu 2011
Medzinárodná dohoda o chove a dostihoch
Zoznam zakázaných látok a metód 2011
Zoznam dlžníkov k 31. 1. 2011
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat